MAINONNAN KOHDENTAMINEN - MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ YRITYKSELLE? 

27.11.2020

Markus Okker

Maailman väestöstä yli puolet käyttää nettiä. Suomessa vuonna 2019 internetin käyttäjien osuus koko 16–89-vuotiaasta väestöstä oli 90 prosenttia. Samana vuonna neljä viidestä 16–89-vuotiaasta suomalaisesta käytti nettiä useasti päivässä.

On siis päivänselvää, että markkinoinnissa on tehokasta hyödyntää verkkomainontaa. Olennaista digitaalisessa markkinoinnissa on kuitenkin huomioida, että me kaikki elämme päivittäisessä informaatiotulvan sarjatulessa. Näin myös potentiaaliset asiakkaasi ovat pakotettuja sulkemaan silmänsä kaikelta muulta kuin siltä, mikä heitä sillä hetkellä eniten kiinnostaa. Tämän takia kuluttajien huomiosta taisteltaessa mainonnan kohdentamisesta on tullut entistä tärkeämpää.

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijan Jan von Schantzin mukaan on tärkeä muistaa, että hyvin kohdennettu mainonta hyödyttää mainostajan lisäksi myös kuluttajaa.

Digitaalinen mainonta elää kuluttajien keskuudessa murrosvaihetta, jossa vasta nyt massat alkavat sisäistämään paremmin, kuinka paljon hyödyllisempää on nähdä itseään kiinnostavia mainoksia. Aiemmilta vuosikymmeniltä tuttu mainonta jää unholaan ja kohdennetumpaa mainontaa ei enää selvästikään tulkita niin tungettelevana, kuin vielä muutama vuosi sitten. Mainoksia tulee vastaan joka tapauksessa, miksi ei siis mieluummin tuotteista ja palveluista, joista olemme kiinnostuneita”, kertoo von Schantz.

Suomessa on paljon markkinointialan osaamista, mutta silti törmään jatkuvasti heikosti kohdennettuun mainontaan ja kuluttajien kannalta se on sääli. Toisaalta mainostajille se on suuri mahdollisuus, kun kilpailu ei ole vielä niin raakaa kuin se voisi olla”, toteaa von Schantz.Ostopäätöksen tekee aina ihminen


Kohdennetussa mainonnassa on monta hyvää puolta. Ensinnäkin sitä voi toteuttaa maltillisemmallakin budjetilla. Toiseksi sen tulokset ovat tarkasti mitattavissa. Tavoitteen toteutumisen kannalta sopivien kanavien valitseminen sekä oikeanlainen strategia on erikoisen tärkeää hyvän tuloksen kannalta.

Googlessa mainonnan kohdentaminen on helpompi käsittää, sillä periaate on yksinkertainen. Tavoitteena on näkyä ihmisille, jotka hakevat palveluitasi. Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin jotain vielä enemmän: mahdollisuuden olla asiakkaan top of mindissa juuri silloin, kun päätöksenteko vasta hakee muotoaan,” painottaa von Schantz.

B2C-yritykset hyödyntävät sosiaalisen median mainontaa jo laajalti, mutta jostain syystä monet B2B-yritykset empivät somen kanssa enemmän tai vähemmän. Kokemukseni mukaan se perustuu usein somen ja potentiaalisten asiakkaiden puutteelliseen ymmärtämiseen. Tässä haluan painottaa vahvasti sitä, että yksikään yritys ei ole vielä maailman historiassa tehnyt yhtäkään ostopäätöstä. Sen tekee aina ja poikkeuksetta ihmiset. Oikeaoppisen somemainonnan kohdentamisen avulla nuo ihmiset löydetään. Tästä johtuen kannustan aivan jokaista yritystä, tai pikemminkin yritysten ihmisiä, harkitsemaan tarkkaan, ennen kuin aliarvioi sosiaalisen median merkityksen liiketoiminnan kasvun mahdollistajana,” huomauttaa von Schantz.

Miksi sitten kohdentaa mainontaa? No, mainonnan kohdentamisella saadaan tehokkaampi hyötysuhde rajatun kohderyhmän, eli potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Tässä täytyy pitää huoli siitä, että kohdentamisen lisäksi mainonnan viesti on suunnattu halutulle kohderyhmälle, jotta mainonnasta saadaan kaikki irti.

Puoleensavetävä viesti, mainonnan kohdentaminen potentiaalisille asiakkaille sekä asiakkaan mielenkiinnon herättäminen – niistä on hyvä verkkomainonta tehty.


Lähteet: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx


https://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html

Share the page on social media
Share