CASE ASIANAJOTOIMISTO BRANDER & MÄKELA

Brander

Toteutimme asiakkaalle:Google-mainonta


Somemainonta

Asiantunteva digikumppani -> parempi lopputulos.


Tavoite: Ulkoistamisen avulla kohdennetumpaa ja tuloksekkaampaa markkinointia.


Asianajotoimisto Brander & Mäkelän ja Flain välisen yhteistyön alkaessa Googlen ja sosiaalisen
median mainonta oli hoidettu sisäisesti ja analytiikan ymmärtämisessä oli kehitettävää. ”Meille oli tärkeää ulkoistaa koko netin puolen markkinointimme asiantuntevalle kumppanille, jotta oma ajankäyttömme vapautuisi muualle. Toisaalta osaamisessammekin oli paljon puutteita. Vakuutuimme Flain esille tuomista kehitysideoista ja ammattimaisesta otteesta jo ensimmäisessä palaverissa”, kertoo Asianajotoimisto Brander & Mäkelän Martti Mäkelä.


Uudella strategialla parempi tulos.


Googlen hakusanamainonnan strategiaa muuttamalla ja Facebookin kohdennuksia tiivistämällä
saimme ohjattua Asianajotoimisto Brander & Mäkelän verkkosivuille entistä potentiaalisempia
asiakkaita. Näkyvyyden ja verkkosivukävijöiden määrä on kasvanut mainosbudjettia nostamatta
selvästi ja kävijäseurannan avulla sivuilla myös vietetään aiempaa enemmän aikaa. ”Alamme on
edelleen hyvin konservatiivinen ja brändillemme on tärkeää, että mainostamme mahdollisuuksien mukaan vain oikealla hetkellä juuri palveluidemme tarpeessa oleville asiakkaille. Uusi Flain kehittämä strategiamme palvelee sekä meitä että asiakkaitamme paremmin kun molempien tarpeet kohtaavat jo verkossa”
, kertoo Mäkelä.


”Aiempaa seurattavampaa, ennustettavampaa ja tuloksekkaampaa.”


”Flaista on ollut iso apu markkinointimme tehostamisessa ja kommunikointi on helposti
ymmärrettävää ja asiantuntevaa. Olemme nykyään paremmin perillä analytiikan koukeroista ja
yhteistyömme ansiosta markkinointimme on aiempaa seurattavampaa, ennustettavampaa ja
tuloksekkaampaa. Luotettavan ja asiansa osaavan markkinointitoimiston kanssa aikaa on myös
vapautunut paremmin liiketoimintamme kehittämiseen ja se oli koko ulkoistamisen tarkoitus.”


Martti Mäkelä, Asianajotoimisto Brander & Mäkelä
⇨  Suunnitelmallinen tulokseen tähtäävä strategia
⇨  Potentiaalisemmille asiakkaille kohdennettu näkyvyys
⇨  Markkinointi seurattavampaa, ennustettavampaa ja tuloksekkaampaa

Share the page on social media
Share