CASE GOODCO

GoodCo

Toteutimme asiakkaalle:Strategiasuunnittelu


Somemainonta


Google-mainonta


Videotuotanto
Tulosta tuottava markkinointistrategia vaatii eri kanavien asiantuntemusta.


Tavoite: Hyödyntää valmis medianäkyvyys ja kääntää se tulokseksi.


GoodCo:n Ulrika Björkstamin kirjoittaman kirjan ”Nouse nyt” tuoma medianäkyvyys ja sen
kääntäminen tulokseksi oli lähtökohta yhteistyölle Flain kanssa. GoodCo ei ollut aiemmin tehnyt
systemaattista digitaalista markkinointia ja tuloksekkaan mainostusstrategian suunnittelu oli
ensisijaisen tärkeää. Aluksi teimme kohdennettua mainontaa lähes kaikissa digitaalisen
markkinoinnin kanavissa, jotta löysimme tehokkaimmin toimivat. GoodCo:n tapauksessa data ja
tulokset ohjasivat sosiaalisen median ja Googlen hakusanamainonnan suuntaan.”Palaute on ollut todella positiivista.”


”Flai on ollut iso apu eri kanavien asiantuntemuksellaan. Mainonta on ollut alusta alkaen
suunniteltua ja mainosbudjetti sijoitetaan sinne missä se tuottaa kohdallamme todistetusti
parhaiten. Videoiden oikeaoppinen hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa on saanut aikaan arvokasta lisänäkyvyyttä
 ja palaute on ollut todella positiivista”, kertoo Björkstam.Someen rakennettu myyntifunneli tuottaa erinomaista tulosta.


Strategiasuunnitteluun kuului olennaisena osana se, että rakensimme sosiaalista mediaa varten
myyntifunnelin, joka mahdollistaa poikkeuksellisen kohdennetun mainonnan. Keräämme dataa
ihmisistä sen mukaisesti kuinka kiinnostuneita he ovat GoodCo:n tarjoamasta sisällöstä.
Potentiaalisille asiakkaille luomme uutta kiinnostavaa sisältöä ja heille halutaan tehdä ostaminen
mahdollisimman helpoksi.”Markkinointi on tuottavaa, kunhan tekee asioita oikein.”


”Flain tekemistä seuranneena on ollut vakuuttavaa huomata miten mikään ei perustu
arvailuihin vaan enemmänkin trial and error -meininkiin. Mitään ei tehdä vahingossa vaan
luotetaan strategiaan ja edetään systemaattisesti. Alun hyvät tulokset ovat kehittyneet entistä
paremmiksi ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Olen todella tyytyväinen Flain toimintaan ja
suosittelen heitä isoille sekä pienille yrityksille, jotka kaipaavat apua digimarkkinointinsa
kehittämisessä.”


Ulrika Björkstam, GoodCo
⇨  Suunnitelmallinen tulokseen tähtäävä strategia
⇨  Potentiaalisemmille asiakkaille kohdennettu räätälöity sisältö
⇨  Markkinointi seurattavampaa, ennustettavampaa ja tuloksekkaampaa

Share the page on social media
Share