CASE NOUHÄTÄ

Nouhätä

Toteutimme asiakkaalle:Strategiasuunnittelu


Somemainonta

Somestrategian luominen valtakunnalliselle kampanjalle


Tavoite: Yläkouluikäisten nuorten ja heidän opettajiensa tehokas tavoittaminen


Flai vastasi kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen suunnatun, 25-vuotisjuhlavuotta viettäneen, NouHätä! -kampanjan (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) somestrategian suunnittelusta ja mainonnasta. Kampanjan tavoitteena on tiedottaa nuoria siinä, miten toimia hätätilanteessa ja opettaa paloturvallisuudesta sekä saada yhä useampi yläkoulu mukaan kampanjaan.


Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi vuoden 2021 kampanjan NouHätä! -kilpailu järjestettiin kokonaan digitaalisena, mutta sitäkin laajempana.  Ennätyksiä rikottiin, sillä uusi digitaalinen kilpailukonsepti tavoitti yli 50 % enemmän tiimejä mukaan aiempien vuosien osallistujamääriin verraten. 


"Kilpailun osallistujamäärä ylitti odotukset. On hienoa, että kampanjan juhlavuotena osallistuminen oli näin runsasta", Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.


Oikeilla kanavilla ja sisällöillä iso merkitys tuloksen kannalta


Mainonnan tulokset olivat erinomaisia ja näyttökertoja kertyi yhteensä yli 1 500 000 kappaletta. Hyödynsimme mainonnassa sosiaalisen median vaikuttajia, joiden mainontaan nuoret reagoivat erinomaisella prosentilla; reaktioita syntyi yhteensä yli 3500 kpl.  Tämä onkin hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeä merkitys itse viestin lisäksi on viestintuojalla.  Videomainonnasta saatiin myös loistavia tuloksia, varsinkin nuorten keskuudessa, sillä katselukertojen määrä oli liki 500 000. Opettajille suunnatussa mainonnassa vedottiin korostamalla aikuisen vastuuta nuoria kohtaan. 


Kampanja tuotti NouHätä!-verkkosivustolle yli 6000 kävijää lyhyessä ajassa, mikä oli huippusaavutus suhteessa markkinointibudjettiin. Kampanjan tulokset olivat siis jokaisella mittapuulla mitattuna erinomaisia. ⇨  Hyvin suunniteltu strategia johti erinomaisiin tuloksiin

⇨  Potentiaalisimmille kohderyhmille kohdennettu näkyvyys

⇨  Ennätyksellinen määrä osallistujia kampanjan kilpailussa

Share the page on social media
Share